privacy policy

Dit is de website van: Uniek Mode
Ons bedrijfsadres is Kerkstraat 7, 5541EM Reusel 
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 17068723

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website; 
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert; 
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; 
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Cookies 

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek): 
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst; 
- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; 
- analysedoeleinden zoekmachine(s). 

Partnerschappen 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

Overdracht gegevens 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

Contact aangaande privacybeleid 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 
- Per email: [email protected] 

Over communicatie per e-mail 
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief 
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt. 

Over communicatie per telefoon 
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. 

Geen reclamedrukwerk/telefoontjes ontvangen 

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. 

Consumenteninformatie 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Daarnaast is het mogelijk uw gegevens uit ons systeem te verwijderen. 

Overig 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met 
ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.