Disclaimer

Deze website van Uniek Mode met onder meer de handelsnamen www.uniekmode.nl en www.xofashion.nl, is uiterst zorgvuldig opgezet. 

De toepasselijke algemene voorwaarden van Uniek Mode vormen hier een uitzondering op. Deze gelden voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website. 

Uniek Mode behoudt zich onder meer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website. 

De content is door de auteur met grootst mogelijke zorg samengesteld en houdt in alle publicaties rekening met de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen en teksten. Indien misbruik wordt gemaakt van door copyright beschermde content stelt Uniek Mode zich niet aansprakelijk. 

Alle rechten van grafische en/of tekstuele weergave van deze website liggen bij Uniek Mode. Deze mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uniek Mode niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Het auteursrecht voor gepubliceerde en gecompileerde objecten blijft alleen bij de auteur van de website.